Yleisimmät keynote-puheiden aiheet:

Flow-tila – Salainen ase luovuuteen ja tuottavuuteen

Flow-tilassa ihminen on tuottavin, luovin ja nopein oppimaan – paras versio itsestään. Eniten flow’ta kokevat ihmiset ovat myös onnellisimpia. Mikä on flow-tila? Mitkä ovat parhaat keinot flow-tilaan pääsemiseksi?

Flow-tila tietotyössä

Flow’n hyödyntäminen tulee olemaan tulevaisuudessa yksi merkittävimpiä tekijöitä yksilöiden tuottavuudessa ja sitä kautta yritysten kilpailukyvyssä. Miten flow-tilaan päästään tietotyössä? Miten organisaatio ja johtajat voivat luoda edellytyksiä työntekijöiden flow-tilaan pääsemiselle?

Viritetty työpäivä

Jotta voit juosta, on ensin opittava kävelemään. Ennen kuin voit elää tuotteliasta elämää, on sinun kyettävä toteuttamaan yksi tehokas päivä, jota voit monistaa. Kuinka toteuttaa optimoitu työpäivä ja saada asioita aikaan vapaa-ajasta tinkimättä? Miten johtaa omaa vireystilaa ja keskittymistä niin, että pääsee haluttuihin tuloksiin?

 

Tässä yksi julkinen puheeni, Turun TEDx:stä vuodelta 2014: