Flow Friday 4: Mitkä asiat virittävät sinua flow-tilaan?

Flow Friday 4: Mitkä asiat virittävät sinua flow-tilaan?

Flow Friday 4: Mitkä asiat virittävät sinua flow-tilaan? 1024 573 Jussi Venäläinen

Huom: Videon ja tekstin sisältö on lähes sama. Voit myös kuunnella sen podcastina.

 

Flow-tilasta on pystytty erittelemään useita virittäjiä, jotka mahdollistavat flow’ta.

 

Flow-tilaa tutkiva Flow Genome Project on listannut seitsemäntoista eri flow-tilan virittäjää, joista tässä käydään läpi yksilön flow-tilaan liittyvät kahdeksan virittäjää. [1]

Ympäristölliset eli ulkoiset virittäjät

1. Riski

Flow-tilaa ajatellen ottamasi riskin ei tarvitse olla hengenvaara, sillä kaikki riskit ovat aivoillemme merkittäviä. Riski voi olla mentaalinen, taloudellinen, sosiaalinen, emotionaalinen tai luovuudellinen. [2] Maailman yleisin pelko onkin julkinen puhuminen, vaikka se ei ole oikeasti kovin vaarallista. Historiassa ei tarvitse mennä kovin kauas taaksepäin, että yhteisöstä pois joutuminen merkitsi kuolemaa, joten sosiaalisen riskin pelko on meihin biologisesti koodattu. Työelämää ja flow’ta ajatellen on tärkeää, että työpaikan kulttuuri tukee uuden kokeilemista, eikä epäonnistumisia tarvitse pelätä. Psykologinen turvallisuus oli Googlen tiimitutkimuksessa tärkein yksittäinen tekijä tiimin suoriutumiselle ja se on erittäin tärkeä myös flow-tilan kannalta. [3]

2. Rikas ympäristö = uutuus, epävarmuus, kompleksisuus

Uutuus, epävarmuus ja monimutkaisuus keskittävät huomiomme. Tästä syystä luonto on hyvä flow’n virittäjä, sillä luonnossa on niin paljon muotoja, tuoksuja, ääniä ja muita aistiärsykkeitä. Muun muassa Einstein teki aikoinaan tauoillaan pieniä souturetkiä päästäkseen flow-tilaan. Urbaanissa ympäristössä ei pääse luontoon jatkuvasti, mutta lisätäksesi flow’ta arjessa vaihtele reittejä, joita kuljet. Myös tekemisen tapaa kannattaa vaihdella, esimerkiksi kokata toisella kädellä, koska aivojen reaktio tilanteeseen ei riipu ulkoisista tekijöistä, vaan aistien tarjoamasta informaatiosta. [2]

3. Syvä (kehollinen) läsnäolo

Läsnäolo on yleensä seurausta kahdesta edellisestä, etenkin fyysisessä tekemisessä. Jos emme tiedä mitä tapahtuu seuraavaksi, niin aivomme tulkitsevat, että tilanteessa on riski. Ja jos ympäristö on rikas, kiinnitämme tekemiseen paljon huomiota kaikilla aisteilla ja koko keholla. Liika informaatio pakottaa aivot hypofrontaalisuuteen eli vähentämään etuaivolohkon ja tietoisen mielen toimintaa, koska tiedostamaton mieli on paljon tehokkaampi informaation käsittelyssä ja tällöin voi päästä flow-tilaan. [2] Flow-tilan vaikutuksista aivoihin laajemmin seuraavissa jaksoissa.

Psykologiset eli sisäiset virittäjät

1. Luovuus

Jos katsomme luovuuden konepellin alle, niin sieltä löytyy kaksi asiaa: Parempi hahmontunnistus eli aivojen kyvyn linkittää yhteen uusia ideoita sekä riskinotto eli uusien ideoiden esilletuonti. Molemmat näistä ovat flow-tilan virittäjiä eli luovuus edistää flow’ta. Sama toimii myös toiseen suuntaan flow-tilan parantaessa luovuutta, joten flow ja luovuus pelaavat yhteen. [2]

2. Haasteen ja osaamisen suhde
3. Kirkkaat tavoitteet
4. Välitön palaute

Tätä tuttua kolmikkoa on käsitelty laajemmin osassa Flow Friday 2: Mitä flow-tilaan pääsy vaatii?, mutta kertauksena: Flow’n kultainen sääntö on haasteen ja osaamisen suhde. Liian suuri haaste ahdistaa ja liian pieni tylsistyttää. Kirkkaat tavoitteet kertovat, mitä tehdä ja välitön palaute auttaa parantamaan toimintaa reaaliaikaisesti. [4]

5. Tarkkaan suunnattu keskittyminen

Flow-tila auttaa sinua suoriutumaan paremmin, mutta siihen pääsy vaatii vain yhteen asiaan keskittymistä. Unohda siis multitasking, koska silloin keskittyminen pirstaloituu moneen asiaan.

 
 

Flow-opas – 10 keinoa päästä flow-tilaan tietotyössä

Jos haluat tietää lisää flow-tilasta ja oppia keinoja, kuinka päästä flow-tilaan omassa työssäsi, lataa Flow-opas täältä.

LÄHTEET

[1]  Flow Genome Project Research
[2]  Steven Kotler, 2014. The Rise of Superman
[4]  Mihaly Csikszentmihalyi, 2008. Flow: Psychology of Optimal Experience

Jaa tämä muidenkin hyödyksi ja iloksi:

Leave a Reply