Flow Friday 1: Flow-tila on salainen ase tuottavuuteen ja luovuuteen

Flow Friday 1: Flow-tila on salainen ase tuottavuuteen ja luovuuteen

Flow Friday 1: Flow-tila on salainen ase tuottavuuteen ja luovuuteen 1024 577 Jussi Venäläinen

Huom: Videon ja tekstin sisältö on lähes sama. Voit myös kuunnella sen podcastina.


Flow on tila, jossa olet paras versio itsestäsi.

Milloin flow’ta koetaan?

Jokainen meistä on kokenut joskus flow’ta. Meillä kaikilla on oma käsitys, mitä flow-tila on ja milloin sitä koetaan. Yhdellä flow yhdistyy ajatuksissa urheiluun ja toisella joogaan. Kolmas ei ehkä edes ole kuullut koko sanaa koskaan. Jotkut kutsuvat sitä termillä “being in the zone”, pokerinpelaajilla se on “playing the A-game”, juoksuharrastajilla “runner’s high” ja koodarit ovat “wired in”. Yksilön kokeman flow’n lisäksi on olemassa myös ryhmäflow. Flow-tilan määritelmä on utuinen, vaikka siitä on oltu tietoisia jo vuosituhansia. Onneksi viimeaikainen tiede tarjoaa siihen vastauksia.

mitä hyötyä siitä on?

Tieteellisesti määriteltynä flow on optimaalinen tietoisuuden tila, jolloin tietoisuus on järjestyksessä. Ajattelu, tunteet ja toiminta integroituvat. Konkreettisemmin ilmaistuna: flow-tilassa kykenet uppoutumaan täysin käsillä olevaan asiaan ja hyödyntämään kaikki olemassa olevat taitosi – olemaan paras versio itsestäsi. Flow-tilassa olet tuottavin, luovin ja oppimiskykyisin. Tutkimuksissa tuottavuus on parantunut flow-tilassa jopa 500%, luovuus 400% ja oppiminen 230%. Lisäksi motivaatio on huipussaan. [1] Syy huikeisiin parannuksiin on aivojen toiminnan muutoksissa. [3] Flow-tilassa etuaivolohkon aktiivisuus vähenee, jolloin tietoinen mieli poistuu tieltä ja ihminen toimii intuitiivisesti. Aivoaallot vaihtuvat stressaavista beta-aalloista rauhallisiin alfa- ja theta-aaltoihin. Aivokemian saralla flow’ssa on läsnä monia suorituskykyä parantavia välittäjäaineita, kuten dopamiini ja anandamidi. Flow on myös avain onnellisuuteen, sillä riippumatta iästä, sukupuolesta, terveydentilasta, taloudellista tilanteesta tai kulttuurista ihmiset, jotka viettävät eniten aikaa flow-tilassa ovat onnellisimpia. [2]

Yleensä flow yhdistetään taiteen tekemiseen tai urheiluun, mutta harvemmin tietotyöhön. Kuitenkin yleisin tilanne, jossa ihmiset kokevat flow’ta on syventyminen tietotyöhön. Jos olet koskaan unohtunut tai uppoutunut jonkin työtehtävän, kuten mailin kirjoittamisen tai kuvamuokkauksen pariin pitkäksi aikaa, olet todennäköisesti ollut flow’ssa. Asiantuntijatyötä tekevät ihmiset viettävät flow-tilassa kuitenkin vain viisi prosenttia työajastaan. McKinsey on arvioinut, että jos flow-tilassa vietetty aika saataisiin nostettua 20 prosenttiin, tietotyön tuottavuus kaksinkertaistuisi – työajan pysyessä samana ja vähemmällä stressillä. [4]

Onko kaikki flow-tila samaa?

On hyvä muistaa, että flow-tila ei ole vain on tai off, vaan se on asteittaista. [2] Syvässä päädyssä on makroflow, jossa unohdat täysin oman persoonasi, ajantaju katoaa ja siirryt tekijästä kokijaksi – asiat tapahtuvat kuin itsestään. Tällaisen kokemuksen jälkeen ihminen ei välttämättä edes muista, mitä tapahtui. Tämä on havaittavissa etenkin urheilijoiden haastatteluissa mestarisuorituksien jälkeen. Mikroflow taas on kevyempi flow-tila, joita tapahtuu paljon useammin. Usein tietotyö, meditaatio, luova tekeminen, leikkiminen ja urheilu tarjoavat monille juuri mikroflow’ta, jossa kaikki flow’n elementit eivät ole vahvasti läsnä. Syvä flow-tila vaatii lähes poikkeuksetta korkeaa taitotasoa, eikä se toteudu esimerkiksi kerran viikossa harrastuksena koripalloa pelaavalla. Tämä ei kuitenkaan haittaa, koska flow on tiettyyn rajaan asti aina hyvästä, oli se syvää tai ei.

Flow on meihin sisäänrakennettu ja kaikille saatavilla oleva salainen ase, jolla voimme katapultata parhaiksi versioiksi itsestämme.

 

Flow-opas – 10 keinoa päästä flow-tilaan tietotyössä

Jos haluat tietää lisää flow-tilasta ja oppia keinoja, kuinka päästä flow-tilaan omassa työssäsi, lataa Flow-opas täältä.

LÄHTEET

[1]  McKinsey Quarterly, 2013 January. Increasing the ’meaning quotient’ of work.
[2]  Mihaly Csikszentmihalyi, 2008. Flow: Psychology of Optimal Experience.
[3]  Steven Kotler, 2014. The Rise of Superman
[4]  Harvard Business Review, 2014. Create a Work Environment That Fosters Flow.

Jaa tämä muidenkin hyödyksi ja iloksi:

Leave a Reply