Keynote -puheenvuorot

Pidän puheita tapahtumissa ja organisaatioiden sisäisinä koulutuksina. Yleisin puheen kesto on 45 minuuttia, mutta se joustaa molempiin suuntiin tilanteen mukaan. Räätälöin sisällön kohderyhmälle sopivaksi. Puheiden yleisimmät aiheet ovat seuraavat:

Flow-tila – Tietotyön viisain vaihde (yleispuheenvuoro)

Flow-tilassa ihminen on tuottavin, luovin ja nopein oppimaan – paras versio itsestään. Eniten flow’ta kokevat ihmiset ovat myös onnellisimpia. Mikä on flow-tila? Miksi se on tietotyön viisain vaihde? Mitkä ovat parhaat keinot flow-tilaan pääsemiseksi?

Flow-tila tietotyössä (organisaatioille suunnattu)

Flow’n hyödyntäminen tulee olemaan tulevaisuudessa yksi merkittävimpiä tekijöitä yksilöiden tuottavuudessa ja sitä kautta yritysten kilpailukyvyssä. Miten flow-tilaan päästään tietotyössä? Miten organisaatio ja johtajat voivat luoda edellytyksiä työntekijöiden flow-tilaan pääsemiselle?

Viritetty työpäivä

Jotta voit juosta, on ensin opittava kävelemään. Ennen kuin voit elää tuotteliasta elämää, on sinun kyettävä toteuttamaan yksi tehokas päivä, jota voit monistaa. Kuinka toteuttaa optimoitu työpäivä ja saada asioita aikaan vapaa-ajasta tinkimättä? Miten johtaa omaa vireystilaa ja keskittymistä niin, että pääsee haluttuihin tuloksiin?

 

Workshopit

Toteutan edellä mainittuja luentoteemoja myös työpajojen muodossa, jolloin mukana on voimakas painotus osallistujien nykyisen toiminnan kehittämisessä. Työpajojen suosituskesto on 1,5-2 tuntia ja sisältö räätälöidään osallistujien mukaan.

Puhuja- tai koulutuspyyntö